Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 13, 2013
Image Size
512 KB
Resolution
860×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
407
Favourites
20 (who?)
Comments
20
Downloads
0
×
a normal morning by blueicecube a normal morning by blueicecube
yep.... just a normal morning :iconmingplz:

Đây chắc là hình đầu tiên và cũng là hình cuối cùng chú được lộ mặt *móc mũi*
Point for team Vàng plz


Lineart (c) me
Color (c) :iconairnormal83:
Add a Comment:
 
:iconfishforfun21:
fishforfun21 Featured By Owner Jun 13, 2013  Student General Artist
*chói con mắt*
sếp ơi hàng họ chị ấy ngon quá ~ =/////=
Reply
:iconblueicecube:
blueicecube Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist General Artist
cám ơn em :iconpapmingplz:
Reply
:iconstikstakglak:
stikstakglak Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
vợ chồng hạnh phúc quá :v nghe chữ hình cuối cùng đau lòng quá :iconpapmingplz:
Reply
:iconblueicecube:
blueicecube Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist General Artist
các cháu vẫn có thể coi lại hình rồi tưởng tượng mặt chú ở các bức hình sau mà =]]
Reply
:iconstikstakglak:
stikstakglak Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
chắc vẽ fanart của chú mất!!!!!
Reply
:iconblueicecube:
blueicecube Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist General Artist
:icongodwhyplz: hả hả hả tính vẽ gì vậy
Reply
:iconstikstakglak:
stikstakglak Featured By Owner Jun 14, 2013  Hobbyist Traditional Artist
fanart :))
Reply
:iconstellaseto:
StellaSeto Featured By Owner Jun 13, 2013  Student Digital Artist
tại sao mình lại đã nghĩ là Calla có abs nhỉ
Reply
:iconblueicecube:
blueicecube Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist General Artist
.... chị rất săn chắc mảnh mai, chắc cũng ... =]]]
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 13, 2013  Hobbyist General Artist
á á á..... *che mắt* =]]
Reply
Add a Comment: